Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Ynys Saff

Mae Ynys Saff neu Safe Island yn ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol lle mae ystod o weithwyr proffesiynol profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig yn rhoi help, cefnogaeth a chyngor i ddynion, menywod, plant a phobl ifanc, yn dilyn ymosodiad rhywiol yng Nghaerdydd a'r Fro.

Ymhlith y gwasanaethau mae:

  • Cyngor, i'ch helpu chi i benderfynu ar y ffordd ymlaen
  • Hwyluso cyfweliad yr heddlu, mewn lleoliad cyfforddus a chyfrinachol.
  • Cefnogaeth a chyngor emosiynol.
  • Archwiliad meddygol fforensig, a gynhelir gan feddyg sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig.
  • Cefnogaeth ac eiriolaeth barhaus trwy'r system cyfiawnder troseddol.
  • Cwnsela arbenigol gan Gynghorydd profiadol a chymwys.
  • Datblygwyd Ynys Saff mewn partneriaeth â'r heddlu, gwasanaethau iechyd a gwirfoddol i sicrhau bod dioddefwyr y troseddau hyn yn cael y gofal gorau posibl.

Edrychwch ar dudalen gwefan Canolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol GIG 111 Ynys Saff yma

Manylion cyswllt
Ysbyty Brenhinol Caerdydd
Ffordd Glossop
Caerdydd
CF24 0SZ

Ffôn: 02920 335795
Ffacs: 02920 335796

Mynediad i'r Anabl: Ydw

Trefniadau Mynediad Allan o Oriau: Os ydych chi'n galw y tu allan i'r oriau hyn, gadewch neges ar y ffôn ateb cyfrinachol gyda'ch manylion cyswllt, a bydd aelod o staff yn eich ffonio chi'n ôl.

Dilynwch ni