Neidio i'r prif gynnwy

Hunan Gymorth

Gwybodaeth ddefnyddiol am ystod o broblemau a all effeithio ar eich llesiant emosiynol.

Gall offer hunangymorth fod yn gam cyntaf defnyddiol os ydych yn ansicr a ddylech geisio cymorth pellach ai peidio. Os nad ydych chi'n teimlo'n well ar ôl rhoi cynnig ar adnoddau hunangymorth, neu os ydych chi'n teimlo'n waeth, mae'n syniad da siarad â gweithiwr proffesiynol.

CANLLAWIAU

Amrywiaeth ragorol o ganllawiau hunangymorth problem-benodol y gallwch eu lawrlwytho a gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun.

TAFLENNI GWYBODAETH

Amrywiaeth o daflenni gwybodaeth pwnc-benodol sy'n eich cyfeirio at wefannau defnyddiol ac adnoddau cenedlaethol a lleol.

CBT CYFRIFIADUROL

Mae gan Living Life to the Fullmood juice a'r Center for Clinical Interventions o Awstralia nifer o lyfrau gwaith y gallwch gael mynediad iddynt am ddim.

 

Dilynwch ni