Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb ac Asesu'r Effaith ar Iechyd

Mae'n ofynnol i BIP Caerdydd a'r Fro gyhoeddi asesiadau effaith cydraddoldeb (EQIAs) ar ei wefan a'i fewnrwyd er mwyn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol ac i ddangos ei ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau dynol a'r Iaith Gymraeg. Rydym wedi gwneud y penderfyniad i uno asesiadau effaith cydraddoldeb â'n hasesiadau effaith ar iechyd i greu Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac Iechyd (EHIAs).

Cymaint â phosibl, dylai ein EHIAs fod mewn ‘Saesneg clir’ ac yn rhydd o jargon.

Cliciwch ar y ffeil sydd ar gael i'w gweld:

Camymddwyn Academaidd

Polisi Gweithredol y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Integredig

Polisi Ymddeol
Gofal Ymlaen Llaw a Brys Labelu spesimenau Polisi Rheoli Risg
IPFR Cymru gyfan Ansawdd Meddygaeth Labordy Gwasanaethau Diogelwch
Dull Rhaglen Ofal Alergedd Latecs Gwasanaeth Cryman-gell a Thalasemia
Polisi hebryngwr Legionella Gwyliau arbennig
Polisi Cipio Plentyn

Rheoli, Dosbarthu a Defnyddio Ffonau Symudol BIP

Canllawiau Seibiant Astudio ar gyfer staff anfeddygol
Polisi Ymweld â Phlant Rheoli Offer Meddygol Canllawiau Seibiant Astudio
Cydsynio i Driniaeth Rheoli Straen ac Iechyd Meddwl Gweithdrefn Cysur Thermol
Rheoli Contractwyr Hyfforddiant Gorfodol Polisi Thromboprophylacsis
Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd Mamolaeth, Mabwysiadu a Thadolaeth Gastroenteritis Feirysol
Therapi Cartref Datrys Argyfwng

Asesu a Rheoli Risg Iechyd Meddwl

Strategaeth Gwirfoddolwyr
Urddas yn y Gwaith Triniaeth Leiaf â Llaw EQIAs 2014

Offer Sgrin Arddangos
Gweithdrefn Prawf Llygiad

Swyddi Newydd a rhai wedi'u newid Cynllun Gweithredol Plant a Menywod
DKA Lleoliad Nyrsio Cynllun Gweithredol Adolygiad y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol
Rhoi Organau a Meinweoedd Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Cynllun Gweithredol Deintyddol GA
Polisi Amgylcheddol Cemotherapi Cytotocsig Rhieni Cynllun Gweithredol Meddygaeth
Gweithdrefnau Codymau Gwyliau Rhieni Cynllun Gweithredol Iechyd Meddwl
Cymorth Cyntaf Gweithdrefn Sling Teclyn codi Cleifion Cynllun Gweithredol Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Chanolradd
Gweithio Hyblyg ID CLaf Cynllun Gweithredol Adolygiad Cymysgedd Sgiliau Gweithwyr Proffesiynol Ategol Deintyddol
Iechyd a Diogelwch Eiddo Cleifion Cynllun Gweithredol Gwasanaethau Arbenigol
Iechyd a Llesiant Adolygiadau Datblygu Gwerthuso Personol Cynllun Gweithredol Llawfeddygaeth
Ymchwil Meinweoedd Dynol a Chlinigol Polisi Profion ar Bwynt Gofal Adolygiad Deintyddol Ysbyty Perifferal
Risg Peryglon Digwyddiadau a digwyddiadau a fu bron yn ddamweiniau

Briwiau Pwysau, Asesiadau Risg Atal a Thrin

WiFi am ddim, Caerdydd a'r Fro
Rheoli Heintiau Varicella Polisi Pympiau Cynllun Tymor Canolig Integredig Iechyd Meddwl 2013-14
  Rheoli Cofnodion  

 

 

 

 

Dilynwch ni