Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'n ofynnol i'r sefydliad gydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, trwy weithredu Cynllun Iaith Gymraeg ar draws y gwasanaethau a gynigir i gleifion a defnyddwyr gwasanaethau.

Mae'r Cynllun Iaith Gymraeg yn amlinellu sut bydd y sefydliad yn darparu gwasanaethau dwyieithog, o wybodaeth i gleifion (fel posteri, taflenni a ffurflenni) i ofal iechyd ei hun (galluogi'r claf i ddefnyddio ei ddewis iaith pan fydd yn cael triniaeth).

 

Dilynwch ni