Neidio i'r prif gynnwy

Darparu Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor, Arfer Da a Chanllawiau ar ddarparu gwasanaeth Cymraeg

Cyngor ac Arfer Da o ran Cyfieithu i'r Gymraeg

  • Mae gan y Bwrdd gyfieithydd a ffefrir, sef Cyngor Dinas Caerdydd [Rhif ffôn: 02920 872527] E-bost: bilingualcardiff@cardiff.gov.uk)
  • Maen nhw'n codi £80 am bob 1000 o eiriau heb isafswm tâl, a gellir trefnu cyfieithiad trwy eu PORTH ar-lein.
  • Mae pob cyfieithiad hyd at 30 gair am ddim.
  • Mae canllawiau ar gael ar sut i drefnu cyfieithiad trwy eu porth ar-lein. Cliciwch ar CANLLAW i gael gwybodaeth.
  • Mae llyfrgell o arwyddion dwyieithog ar gael ar y Fewnrwyd Staff i'w hargraffu a'u gosod i fyny, e.e. 'Ddim yn Gweithio, Dim Mynediad'. Sylwch fod hyn ar gael trwy gyfrifiadur y Bwrdd Iechyd Lleol yn unig. Mae'r llyfrgell yn cynnwys ymadroddion y gellir eu defnyddio i wneud arwyddion a hysbysiadau dwyieithog dros dro.

Offer Technoleg Gwybodaeth Cymraeg

  • Mae Technoleg Gwybodaeth yn gallu cynnig Microsoft Windows ac Office yn Gymraeg erbyn hyn. Cysylltwch â Swyddog y Gymraeg, Jessica Sharp e-bost i gael mwy o fanylion neu ffoniwch: 02921 836081
  • Mae Cysill, y gwiriwr Sillafu a Gramadeg Cymraeg, ar gael ar-lein erbyn hyn.

 

Dilynwch ni