Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Recriwtio Penodiadau Mewnol

O 1 Ebrill 2020 bydd proses penodiadau mewnol newydd ar waith sy'n cwtogi ar y gwiriadau cyflogaeth am benodiadau mewnol, a'r broses o'u cynnal. D.S. NID yw hyn yn osgoi system Trac - bydd angen ichi lanlwytho hysbysebion a disgrifiadau swydd o hyd, a llunio rhestr fer a threfnu cyfweliadau yn y modd arferol.


I sicrhau bod y broses yn fwy effeithlon, bydd angen cadw at yr egwyddorion canlynol:

  • Swyddi gwag i'w cymeradwyo mewn pryd
  • Llunio rhestr fer o geisiadau, a hynny'n ddelfrydol cyn pen 3 diwrnod gwaith 
  • Trefnu cyfweliadau'n ddi-oed
  • Diweddaru Trac â chanlyniadau cyfweliad, a hynny'n ddelfrydol cyn pen 3 diwrnod gwaith
  • Blaenoriaethu gwiriadau cyflogaeth a'u monitro i sicrhau y cânt flaenoriaeth 
Mae'r dogfennau canlynol yn amlinellu'r newidiadau allweddol:
Dilynwch ni