Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gollwng Dillad a Phethau Ymolchi i Gleifion

Oherwydd newid y cyfyngiadau ar ymweliadau ysbyty, bydd y gwasanaeth gwirfoddol hwn yn dod i ben. 

Bydd y Gwasanaeth Gollwng a Chasglu olaf yn digwydd ar ddydd Mercher 2 Mehefin 10am – 3pm yn YALl ac YAC.

Trowch at y mapiau canlynol am ragor o fanylion ac opsiynau parcio. 

Cysylltwch yn uniongyrchol â'r ward ar ôl y dyddiad hwn os oes angen ichi ddod ag eitemau hanfodol i'ch teulu neu ffrind. 

Os nad allwch ddod i YAC/YALl cysylltwch â Thîm Profiad y Claf am gymorth ychwanegol ar 029 2184 5692 neu pe.cav@wales.nhs.uk

 

Dilynwch ni