Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Israddedig

Lleoliadau Clinigol Israddedig Caerdydd a'r Fro

Mae'r Adran Addysg Feddygol yn darparu'r gwasanaethau a'r cyfleusterau canlynol:

 • lleoliadau clinigol i bob myfyriwr Israddedig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd
 • cyfleusterau addysgu
 • cydlynu amserlenni addysgu
 • cyfarfod sefydlu ar ddechrau pob lleoliad
 • cefnogaeth leol i Fyfyrwyr Meddygol
 • cefnogaeth i Ymgynghorwyr gyflenwi addysgu
 • sesiynau adborth ar ddiwedd pob lleoliad
 • casglu marciau myfyrwyr ar ddiwedd pob lleoliad a'u hanfon ymlaen i Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd.

Teitlau Anrhydeddus Israddedig

Beth yw Teitl Anrhydeddus?

Mae'r Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn cydnabod bod nifer o gydweithwyr yn y GIG yn cael eu cyflogi gan fyrddau/ymddiriedolaethau iechyd y GIG yng Nghymru, nid gan y Brifysgol. Mae'r cydweithwyr hyn yn cyfrannu'n sylweddol at addysgu'r ysgol trwy addysgu myfyrwyr meddygol israddedig sydd ar leoliadau clinigol ym myrddau/ymddiriedolaethau iechyd y GIG ledled Cymru.

Gall yr Ysgol argymell i'r Brifysgol y dylid dyfarnu Teitl Anrhydeddus Prifysgol i gydweithwyr o'r fath i gydnabod y cyfraniad hwn.

Mae'r Teitl Anrhydeddus penodol a ddyfernir i unigolyn yn dibynnu ar lefel, cwmpas a natur cyfraniad yr unigolyn hwnnw i addysgu'r Ysgol.

Teitlau Anrhydeddus sydd ar gael

Mae pedwar Teitl Anrhydeddus:

 • Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus (1)
 • Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus (2)
 • Darlithydd Anrhydeddus
 • Athro Clinigol Anrhydeddus
 • Athro Clinigol Cyswllt Anrhydeddus

Ymgeisio

Dylid gwneud pob cais am Deitl Anrhydeddus, naill ai ar gyfer y dyfarniad cychwynnol neu am adnewyddiad, ar y ffurflen gais briodol.

Mae angen i'r ymgeisydd a'r cynigydd lofnodi ffurflenni cais wedi'u cwblhau. Anfonir y ffurflenni hyn trwy'r Adran Addysg Feddygol i Uned Gyswllt y GIG i'w prosesu.

Rhaid i geisiadau gynnwys Curriculum Vitae. Rhaid i'r CV ddangos manylion gyrfa, manylion ceisiadau, profiad perthnasol a gweithgareddau addysgu ategol.

Y Broses Ddyfarnu

Bydd y Grŵp Llywio Teitlau Anrhydeddus yn ystyried ac yn argymell dyfarnu Teitlau Anrhydeddus ar ran Pwyllgor Adnoddau Dynol y Brifysgol.

Mae'r Grŵp Llywio yn cyfarfod bob chwarter. Bydd cofnod o'r holl deitlau a ddyfernir yn cael ei gadw gan Uned Gyswllt y GIG ar ran y Gyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:

Danielle Taylor, Danielle.taylor2@wales.nhs.uk
Ffôn: 029 2184 4510

Dilynwch ni