Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau ar gyfer Addysgwyr

Mae’r adran hon yn darparu adnoddau a ddatblygwyd gan y Prosiect Gwydnwch ar gyfer staff addysg am bynciau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a lles. Mae hyn yn cynnwys cyngor a gwybodaeth am gefnogi plant a phobl ifanc, ond hefyd cyngor ar gyfer eu hiechyd meddwl a'u lles eu hunain.

Hyfforddiant ac ymgynghori i ysgolion

Rydym yn cynnig hyfforddiant i staff ysgol am amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc. Rydym hefyd yn cynnig ymgynghoriadau wedi eu harwain gan Seicoleg Glinigol am blant a phobl ifanc penodol i staff yr ysgol. Cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Ymyriadau 

Mae ein holl ymyriadau ar gael yn dilyn ymgynghoriadau cychwynnol ag ysgolion neu wasanaethau cynhwysiant ac ymgysylltu awdurdodau lleol i benderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc.

Adnoddau Fideo


Llyfrgell Fideo Prosiect Gwydnwch

https://www.youtube.com/channel/UCK7a2I3twVLDZuis53tpUoQ


Adnodd Fideo ar gyfer Addysgwyr

 

 

 


Adnoddau Dogfennol y Gellir eu Lawrlwytho ar gyfer Addysgwyr

ADCG (Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd)

Strategaethau ysgolion cynradd ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cael anawsterau gydag ymddygiad byrbwyll, gorfywiogrwydd a thalu sylw

Yn ôl i'r Ysgol!

Awgrymiadau Da gan Seicolegwyr ar gyfer Pontio

Canllaw Staff Ysgolion i PACE 2

Awgrymiadau Da ar gyfer Iechyd Meddw

Awgrymiadau Da ar gyfer Iechyd Meddwl - Athrawon

PACE

Canllaw Staff Ysgolion i PACE (1)

PACE: Dull wedi’i gyfeirio gan drawma i gefnogi plant a phobl ifanc

Rheoliadau a Gemau Rhesymegol

Gemau Perthynol, a Gweithgareddau Uwch-reoleiddio ac Is-reoleiddio

Syniadau ar gyfer rheoli emosiynau i blant ysgol:

Ffenestr oddefgarwch

Gweithdai Hunangymorth

Llyfr gwaith gorbryder TERFYNOL y PG

Llyfr gwaith gorbryder yn yr ysgol y PG

Llyfr gwaith hunan-barch a hyder y PG

Cyfeirio

Cyfeiriadur Cyfeirio EBRILL 2020 

Hunanofal Staff

Hunanofal Staff yn y Cartref a’r Ysgol

Adrodd straeon

Llawlyfr Adrodd Straeon 6 Sesiwn – Cynradd

Llawlyfr Adrodd Straeon 6 Sesiwn – Uwchradd

Sesiwn adrodd straeon am ynysu

Pontiio

Ysgol bontio (Saesneg)


dychwelyd i'r Prosiect Gwydnwch

Follow us: