Neidio i'r prif gynnwy

Clinig Geneteg ar y Cyd

DNA Strand

Clinig ar y cyd gyda geneteg a llawfeddygon plastig ar gyfer menywod sydd wedi etifeddu rhagdueddiad genetig i ganser y fron.

Os canfyddir bod claf yn cario annormaledd BRCA1, BRCA2 neu Li-Fraumeni, yna efallai y bydd menywod am drafod yr hyn y gallant ei wneud i leihau eu risg. Gall cleifion gael eu monitro gan famogramau cynharach a rheolaidd neu ystyried triniaeth endocrinaidd neu ystyried mastectomi i leihau risg.

Bydd y tîm geneteg yn cyfeirio cleifion at Ganolfan y Fron i drafod opsiynau llawfeddygol os yw claf am ystyried hynny.

Ym mis Medi 2013, sefydlwyd clinig ar y cyd i weld cleifion sydd wedi etifeddu annormaledd genetig, sy'n rhagdueddu canser y fron, ac a allai fod eisiau ystyried llawdriniaeth i leihau risg .

Pwrpas yr ymgynghoriad cychwynnol yw cael trafodaeth gyffredinol am fonitro'r fron ac egwyddorion cyffredinol llawdriniaeth ar y fron, gan gynnwys technegau ar gyfer mastectomi ac ailadeiladu.

Yna caiff cleifion eu cyfeirio at Nikki West, Nyrs Ymgynghorol, am ymgynghoriad pellach ac asesiad seicolegol. Trafodir technegau llawfeddygol, dangosir lluniau o ganlyniadau posibl a chaiff cymhlethdodau posibl eu trafod.

Gall cleifion gael eu rhoi mewn cysylltiad â gwirfoddolwyr cleifion.  Yna caiff cleifion eu hadolygu yn y clinig ar y cyd sy'n cael ei gynnal bob tri mis ac sy'n rhoi cyfle i ymgynghori â Mr Ghattaura, llawfeddyg plastig o Ysbyty Treforys, Abertawe.

 

Y Tîm Geneteg

Dr Alexandra Murray

Genetegydd Ymgynghorol

Sian Nisbet

Cwnselydd Geneteg 

Y Tîm Llawfeyddogol

Eleri Davies

Llawfeddyg Oncoplastig Ymgynghorol

Amar Ghattaura

Llawfeddyg Plastig Ymgynghorol – ABM

Helen Sweetland

Llawfeddyg Ymgynghorol y Fron
Nyrsys

Nicola West

Nyrs Ymgynghorol

Julie Smith

Nyrs Gofal y Fron

Gellir cynnig amrywiaeth o dechnegau ailadeiladu i'r rhai sydd am ystyried mastectomi i leihau risg, er nad yw pawb yn addas ar gyfer pob techneg. Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. Mastectomi ac ailadeiladu gan ddefnyddio ehangwr meinwe a Matrics Croenol Acellular Anghellog (ADM)
  2. Mastectomi ac ailadeiladu gan ddefnyddio ehangwr meinwe a sling croenol
  3. Mastectomi ac ailadeiladu gan ddefnyddio cyhyr Latissimus Dorsi a chroen o'r cefn 
  4. Mastectomi ac ailadeiladu gan ddefnyddio eu meinwe abdomenol – ‘dull fflap rhydd’, sy'n dechneg microlawfeddygol sydd angen arbenigedd Llawfeddyg Plastig a chaiff y llawdriniaeth ei chynnal yn Ysbyty Treforys.

(Mae modd cynnal technegau 1, 2 a 3 yng Nghanolfan y Fron, Caerdydd).

Dilynwch ni