Neidio i'r prif gynnwy

Ward Anwen

Mae Uned y Fron yn cynnwys Clinig Canolfan y Fron a Ward Anwen. Bydd y staff nyrsio y byddwch yn eu gweld yn gweithio yn y ddau le.

Ymweld

Mae oriau ymweld Anwen rhwng 2pm a 4pm a 6pm ac 8pm. Rydyn ni'n ward brysur ac er mwyn parchu preifatrwydd ein holl gleifion ac er mwyn darparu amgylchedd tawel a heddychlon cyn ac ar ôl llawdriniaeth, gofynnwn i'n horiau ymweld gael eu parchu. Siaradwch â'r nyrs â gofal os na allwch dderbyn ymweliadau o fewn yr oriau hyn gan fod gan y ward 'amser bwyd wedi'i ddiogelu' hefyd. Rhowch wybod i ffrindiau a pherthnasau nad ydyn ni'n caniatáu blodau ar y ward er mwyn iddyn nhw allu aros nes i chi gael eich rhyddhau adref.

Cyn Derbyn 

Cyn i chi gael eich derbyn, mae'n debyg y cewch eich galw am rag-asesiad lle bydd eich hanes a'ch manylion yn cael eu nodi, a bydd unrhyw brofion sydd eu hangen yn cael eu cynnal neu eu trefnu. Fel arfer, mae hyn yn digwydd ar y ward a gall gymryd hyd at 2 awr.

Yn ystod eich arhosiad

Yn ystod eich arhosiad bydd angen y canlynol arnoch:

  • pethau ymolchi,
  • tywel,
  • dillad nos - pyjamas fydd orau gyda thop yn agor ar y blaen,
  • dillad isaf- bra meddal heb weiars,
  • sliperi a gŵn tŷ.

Rydym yn argymell y dylid gadael gemwaith ac unrhyw eitemau gwerthfawr eraill gartref, neu eu hanfon adref gyda pherthnasau.

Mynd Adref

Gwnewch yn siŵr fod gennych gyflenwad o barasetamol ar gyfer cael eich rhyddhau. Mae'r rhan fwyaf o gleifion fel arfer yn cael eu rhyddhau y diwrnod ar ôl llawdriniaeth, ond weithiau ar yr un diwrnod yn dibynnu ar y llawdriniaeth. Pan fyddwch yn barod i fynd adref byddwch yn cael llythyr ar gyfer y Nyrs Ardal (os oes angen), dresins ac apwyntiad claf allanol. Os oes angen tystysgrif salwch arnoch ar gyfer eich cyflogwr, rhowch wybod i'r staff.

Ein nod yw gwneud eich arhosiad mor gyfforddus â phosibl. Os nad ydych yn fodlon ag unrhyw agwedd ar eich gofal neu'r cyfleusterau a ddarperir, tynnwch sylw'r staff a fydd yn falch i'ch helpu.

Dilynwch ni