Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Atgyweirio Cymhorthion Clyw

Diweddariad COVID-19

Yn unol â chyfyngiadau cyfredol COVID-19, ni allwn redeg gwasanaeth atgyweirio cerdded i mewn yn Ysbyty Athrofaol Cymru na Chanolfan Feddygol y Cei Gorllewinol.

Os oes angen atgyweirio eich cymorth clyw, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein manylion cyswllt isod i gael eich blaenoriaethu, neu bostiwch eich cymorth clyw atom i'w atgyweirio.

Gwasanaethu'ch cymorth clyw

Dylai eich cymorth clyw gael ei wasanaethu bob 6 mis er mwyn cynnal ansawdd y sain. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwasanaethu'ch cymorth clyw eich hun, cysylltwch â'n hadran i drefnu bod tiwbiau'n cael eu postio atoch chi.

Gweler ein canllawiau Aildiwbio mowldiau clust ac Aildiwbio tiwbiau tenau am ragor o wybodaeth. Efallai y byddwch yn gweld y fideos canlynol yn ddefnyddiol hefyd:

Os ydych chi'n cael problemau gyda'ch cymorth clyw, efallai y gallwch eu datrys gartref yn hawdd. Gweler ein canllaw cywiro diffygion mowldiau clust a chanllaw cywiro diffygion tiwbiau tenau i ganfod mwy. 

Gwasanaethau Post

Amgaewch y cymorth clyw a disgrifiad byr o'r broblem, ynghyd â'ch enw a'ch dyddiad geni. Bydd y cymorth clyw yn cael ei wasanaethu cyn gynted â phosibl a'i ddychwelyd trwy bost ail ddosbarth yr ysbyty heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Os hoffech i'ch cymorth clyw gael ei ddychwelyd gyda phost dosbarth cyntaf, amgaewch bum stamp dosbarth cyntaf wrth bostio'ch cymhorthion clyw.

Batris

Darperir yr holl fatris yn rhad ac am ddim bob blwyddyn. E-bostiwch neu ffoniwch ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt canlynol i ofyn i ni bostio batris i chi. 

Manylion cyswllt yr adran

  • Ffôn: 02921 843179
  • E-bost: Audiology.Helpline.CAV@wales.nhs.uk
  • Cyfeiriad: Clinig Awdioleg, Clinig 9, Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Athrofaol Cymru, Heath Park Way, Caerdydd, CF14 4XW

Sylwch fod y clinig atgyweirio cerdded i mewn ar gau ar hyn o bryd. Postiwch unrhyw waith atgyweirio i'r cyfeiriad uchod, os gwelwch yn dda.