Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Rheoli Presenoldeb a Gweithdrefnau Sut Mae...

Mae Polisi Rheoli Presenoldeb newydd GIG Cymru  [Cymraeg RPGP]  [English MAWP] yn edrych yn wahanol iawn i'n polisïau a'n gweithdrefnau arferol. Fe'i cynlluniwyd i fod yn rhyngweithiol ac mae'n cynnwys nifer o ganllawiau 'sut mae' i gefnogi rheolwyr gyda'r sefyllfaoedd amrywiol y byddant yn dod ar eu traws. Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • Hysbysu ac Ardystio
  • Rheoli Absenoldeb Tymor Byr Aml oherwydd Salwch
  • Rheoli Absenoldeb Tymor Hir oherwydd Salwch
  • Iechyd Galwedigaethol
  • Dychwelyd i'r Gwaith
  • Dychwelyd Fesul Dipyn ac Adleoli Dros Dro
  • Addasiadau Rhesymol / Wedi'u Teilwra
  • Safonau Gofynnol

Peidiwch ag argraffu'r polisi hwn am ei bod yn llawer haws ei ddefnyddio ar-lein. Yn hytrach, cliciwch ar ba flwch bynnag sydd o ddiddordeb i chi a bydd yn mynd â chi'n syth at yr adran berthnasol. 

Edrychwch ar y polisi a'r gweithdrefnau 'Sut Mae...' [Cymraeg RPGP] [English MAWP

Dilynwch ni