Neidio i'r prif gynnwy

Thalasemia

Celloedd gwaed coch

Mae Thalasemia yn fath o amrywiadau yn y gwaed, y mae meddygon yn eu galw'n anhwylderau hemoglobin.

Nid yw cario thalasemia yn achosi unrhyw broblemau iechyd. Fodd bynnag, os yw prawf gwaed a gymerwyd am reswm arall yn dangos bod gennych gelloedd gwaed coch bach, gallai meddyg nad yw'n gwybod eich bod yn cario thalasemia feddwl yn ôl pob tebyg eich bod yn brin o haearn.

Gallai gwybod p'un a ydych chi'n cario thalasemia fod yn bwysig i iechyd eich plant oherwydd gall pobl weithiau gael plentyn ag anemia etifeddol difrifol.

Darllenwch fwy am anhwylderau thalasemia.

 

Gwybodaeth i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

 

 

Dilynwch ni