Neidio i'r prif gynnwy

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn darparu canllawiau a chyngor cenedlaethol i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Hefyd, mae'n datblygu safonau ansawdd a mesurau perfformiad i'r rheini sy'n darparu gwasanaethau iechyd. 

Mae ein Rheolwr Diogelwch Cleifion a Sicrhau Ansawdd yn monitro unrhyw ganllawiau clinigol newydd a gyhoeddir yn fisol ac mae'n gweithio gyda'r Byrddau Clinigol i sicrhau ein bod yn bodloni argymhellion y canllawiau. Hefyd, rydym yn gweithio gyda'r clinigwyr i ddeall lle nad ydym yn cydymffurfio ac rydym yn eu helpu i ganolbwyntio ar sut y gallant wella.

Dilynwch ni