Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau sy'n Llywio'r Strategaeth

Isod mae deddfwriaeth a pholisïau Llywodraeth Cymru a helpodd ddatblygu ein Strategaeth ac sy'n parhau i ddylanwadu ar ein darpariaeth.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Gofal Iechyd Darbodus

 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol WFG Logo
Dilynwch ni