Neidio i'r prif gynnwy

Ble dechreuom ni

Dywedodd ein trafodaethau niferus gyda phobl yn ein Bwrdd Iechyd a grwpiau yn y gymuned leol wrthym yn glir fod angen i unrhyw strategaeth newydd ganolbwyntio ar bobl.   At hynny, yn hytrach na ffocws ar glefydau unigol a'r adeiladau lle y dylent gael tu trin, dylai Llunio Dyfodol Ein Lles anelu at ddatblygu modelau gofal i bobl â nifer o grwpiau penodol o glefydau. Bydd y modelau hyn yn mynd i'r afael â phob agwedd ar glefyd, gan ddechrau gydag atal, mynd i'r afael â gofal wedi'i gynllunio a heb ei gynllunio, a gorffen gyda'r gofal y mae ei angen ar ddiwedd oes.
 
Mae'r meysydd clefyd bras isod a ddewiswyd ar gyfer y strategaeth yn effeithio ar nifer sylweddol o bobl yn ein poblogaeth leol, ac maen nhw'n flaenoriaethau pwysig o ran gofal iechyd yng Nghymru, y DU ac, yn wir, yn y byd yn ehangach. 

Cliciwch ar y teitlau isod i ddysgu rhagor:
 

Pennawd Canser

Pennawd Dementia

Pennawd Gofal Deintyddol a Gofal y Llygaid

Pennawd Cyflyrau Hirdymor

Pennawd Iechyd Mamau

Pennawd Iechyd Meddwl

 

 

Dilynwch ni