Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith Llunio Dyfodol Ein Lles

Gall darparu gofal iechyd fod yn gymhleth, ond er mwyn i ni ddatblygu ein gwasanaethau mewn ffordd wahanol, mae angen i ni roi'r un ystyriaeth i holl elfennau ein gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys:

Image

Fel bwrdd iechyd, ein nod yw darparu gofal iechyd sy'n integredig. I ddefnyddwyr ein gwasanaethau, byddai hyn yn golygu eu bod yn derbyn gofal wedi'i gydlynu, heb ei ddyblygu, ac wedi'i ddarparu ar yr amser cywir ac yn y lle cywir. Mae hyn yn gofyn i ni ddatblygu ffyrdd newydd o gyfathrebu rhwng darparwyr iechyd a darparwyr gofal cymdeithasol, a hefyd gyda chleifion a'u gofalwyr. Yna, bydd gwasanaethau'n ymddangos yn ddi-dor, ni waeth faint o sefydliadau sy'n gysylltiedig.

O ystyried hyn oll, mae'r fframwaith canlynol yn dangos sut gall gwasanaethau, sydd wedi'u hadeiladu ar sail yr Egwyddorion Dylunio, ddarparu gofal sy'n arwain at ddeilliannau sy'n bwysig i'n pobl, beth bynnag yw eu hoedran.

Image

Wrth i'r Egwyddorion Dylunio ymsefydlu'n ehangach o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, gall gwasanaethau gael eu hychwanegu at y fframwaith i sicrhau bod cylch gwella parhaus yn cael ei sefydlu.

Ewch i ShapingOurFutureWellbeing.com i gael y newyddion diweddaraf wrth i ni gyflwyno ein strategaeth trawsnewid ac arloesi.

Ewch i ShapingOurFutureWellbeing.com i gael y newyddion diweddaraf wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gyflwyno'i strategaeth trawsnewid ac arloesi.

 

 

 

Dilynwch ni