Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarthiadau Gwybodaeth

Mae saith dosbarth neu gategori bras o wybodaeth rydym ni'n ei chyhoeddi fel arfer. 

Yn gyffredinol, ni fydd y dosbarthiadau gwybodaeth yn cynnwys:  

  • Gwybodaeth y mae'r gyfraith yn atal ei datgelu, neu sydd wedi'i heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, neu wybodaeth yr ystyrir yn briodol fel arall iddi gael ei hatal rhag cael ei datgelu.
  • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft 
  • Gwybodaeth nad yw ar gael yn hwylus mwyach gan ei bod mewn ffeiliau a roddwyd i'w storio mewn archif, neu y mae'n anodd cael ati am resymau tebyg.
Dilynwch ni