Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad

Mae'r pwyllgor hwn bellach wedi'i ddirwyn i ben

Crëwyd y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad trwy uno'r cyn Bwyllgor Cynllunio Strategol a'r Pwyllgor Perfformiad.
 
Rôl y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad yw darparu cyngor amserol, seiliedig ar dystiolaeth, i'r Bwrdd fel y gall gyflawni ei gyfrifoldebau o ran datblygu a chyflawni strategaethau a chynlluniau'r Bwrdd Iechyd Prifysgol ar gyfer gwasanaethau clinigol ac anghlinigol, a rhoi sicrwydd i'r Bwrdd bod gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol drefniadau rheoli perfformiad cadarn ar waith sy'n hybu diwylliant o wella'n barhaus.

Dilynwch ni